• LURREAN SENTITU

  Kontzentratzeko ahalmena eta lurrarekiko eta besteekiko harremana sustatzea. +8 Musika lasaia jarri, eta argiaren intentsitatea jaitsiko dugu. Ahots doinu gozoz, parte...

 • BALIOEN IKUSPUNTUA

  Entzute aktibo bat eta pertsona bakoitza taldean onartua izatea lortzea. Besteen ikuspegia ulertzen ikastea. +6 Parte hartzaile bakoitzeko arau orri bana banatuko...

 • NI… BANINTZ

  Taldeko parte hartzaileek elkar ezagutzea eta bakoitzak bere burua onartzea. +8 Parte hartzaile bakoitzeko txartel eta arkatz bana banatuko dugu. Bost...

 • TORTILLARI BUELTA

  Norberaren gorputzaren onarpena sustatzea. +6 (kopuru bikoitiak, ahal izatera) Bikoteak osatuko ditugu. Bikotekideetako bat lurrean etzanda jarriko da, ahoz gora. Bestea bere bikotekidea...

 • BETAURREKOAK

  Besteen ikuspuntua ulertzea eta jarrera jakin batek errealitateari buruzko gure ikuspegia baldintza dezakeela onartzea. +8 Biribilean jarrita gaudela, betaurreko batzuk...

 • NIRE ZUHAITZA

  Norberaren eta besten ezagutzan sakontzea. Norberaren baieztapena eta besteek norberaz duten iritzi ona sustatzea. Taldeko parte hartzaileen arteko komunikazioa suspertzea. +5 Parte hartzaile...

 • SUMINA KANPORA!

  Talde baten barruan suminaren presentzia eta adierazpena legitimatzea. Besteengan sumina eragiten duten portaerak identifikatzea eta hura menderatzeko moduak bilatzea. +5 Parte...

 • HUNKIDURA ARGAZKIAK

  Hitzez adieraztea nola sentitzen garen. +5 Biribilean eserita jarriko gara. Argazki batzuk jarriko ditugu biribilaren erdian (jarduera honetarako propio hautatutakoak). Argazki beraren...

 • MARRAZTU NOLA SENTITZEN ZAREN

  Hitzik egin gabe, sentimenduak adierazteko gauza izatea. Nahi adina. Lan aretoan, idazteko materiala jarriko dugu: orriak, kartoi meheak, arkatzak, margoak, errotuladoreak,...

 • HIRU KUTXAK

  Sentimenduak adieraztea eta elkarren laguntzaz haiei aurre egiten ikastea. +8 Amaitu gabeko esaldi bana duten hiru kutxa jarriko ditugu. Adibidez: Nahiago nuke...