ARRAINONTZIA

ARRAINONTZIA

[dkpdf-button]

ARRAINONTZIA

Helburuak

Gai bat forma kritikoan lantzea.
Taldea eztabaida talde gisa nola funtzionamen duen ebaluatzea.

Parte hartzaileak

+15

Garapena

Taldea hiru azpitaldetan banatuko dugu, era honetan: lehenengo taldea, 6 bat kide; bigarren taldea, 10 bat kide; hirugarren taldea, 14 bat kide. Taldeak biribilean jarriko dira, era honetan:
Galdera edo eztabaidagai bat proposatuko dugu, eta tarte bat utziko, 10 bat minutu, lehenengo taldeak gai horren inguruan eztabaidatu eta ondorio bat atera dezan. Bien bitartean, bigarren eta hirugarren taldea eztabaidari adi egongo dira, oharrak jasotzen.
Lehenengo taldeak eztabaida amaitzen duenean, bigarren taldeak lehenak emandako erantzunari buruzko iritzia azalduko du. Gero, hirugarren taldeak bere iritzia emango du beste bi taldeen erantzunaren gainean.
Behin hiru taldeek beren iritzia azaldu ondoren, laburpen orokor bat egingo da. Koordinatzaileak oso erne egon beharko du, eztabaida bideratzen eta aberasten lagunduko duten galderak eginez.

Antolaketa

Koordinatzaileak aldez aurretik prestatuko ditu galderak eta eztabaidagaiak. Taldearen aurrean irakurriko ditu gero, edo arbel edo paper batean idatziko, denek irakurtzeko moduan.

Jolas eremua

Lan aretoa.

Denbora

40 bat minutu.

Materiala

Papera eta bolaluma, oharrak hartzeko.

Aldaerak

Hiru taldeek beren iritzia eman ondoren, bigarren taldea jarriko da erdian, hirugarrenak eta lehenak inguratuta, eta berriro errepikatuko da mekanika bera. Bigarren iritzi itzulia amaitutakoan, hirugarren taldea jarriko da erdian, lehenak eta bigarrenak inguratuta, eta berriro errepikatuko da mekanika bera.
Zirkulu bakoitzari zeregin espezifiko bat eman dakioke. Adibidez: lehen taldeari, gai bati buruz eztabaidatzea eta ondorio batera iristea; bigarrenari, lehenengo taldearen iritziaren gaineko erantzun bat ematea; eta hirugarrenari, lehen eta bigarren taldeak beren ondorioak ateratzeko moduari buruzko iritzia ematea.

Gomendioak

Teknika hau gai bat aztertzeko erabiltzen da, bai eta gai horretan sakontzeko ere.
Honakoak ebaluatzeko erabil daiteke:
Gai bat prestatzeko modua.
Teknika bat erabiltzeko modua.
Gai bati buruzko prestakuntza maila.
Jarduera edo lanaldi bat.

Ebaluazioa

Erreparatu pertsona bakoitzak izandako parte hartzeari eta egindako ekarpenari.
Erreparatu ea nolako pisua duen taldearen iritzian parte hartzaile bakoitzaren iritziak.