COLLAGEA

COLLAGEA

Helburuak

Talde batek gai zehatz bati buruz duen iritzia modu sinbolikoan adieraztea.

Parte hartzaileak

+5

Garapena

Eztabaidatu dugun edo eztabaidatzera goazen gaiari buruzko iritziak collage moduan aurkeztuko ditugula azalduko diogu taldeari.
Lanak zenbat denbora hartuko digun eta zer material beharko dugun azalduko dugu.
Behin collagea amaitu ondoren, talde bakoitzak gainerakoen aurrean azalduko du egindako lana, deskodetzea egiteko:
Collagean agertzen diren elementuak deskribatzeko eskatuko diogu parte hartzaileetako bati.
Collageak zer adierazi nahi ote dezakeen interpretatzeko eskatuko diegu gainerako parte hartzaileei.
Gero, afixa prestatu duten lagunek sinbolo bakoitzari eman nahi izan dioten interpretazioa azalduko dute taldeko gainerakoen aurrean.

Antolaketa

Collagea egiteko erabil daitezkeen aldizkari edo egunkari ebakinak eramango ditugu.

Jolas eremua

Lan aretoa.

Denbora

45 bat minutu.

Materiala

Paper zati handiak edo kartoi meheak.
Egunkari eta aldizkari ebakinak.
Errotuladoreak, margoak, etab.
Eskura dugun beste edozein material (zuhaitz hostoak, belarra, adarrak, etab.).

Aldaerak

Gai bati buruz zenbat dakiten jakiteko erabil daiteke.

Gomendioak

Garrantzitsua da collagearen “deskodetze” prozesua, taldeari gaian sartzeko eta modu sinbolikoan irudikatu den edukia bere osotasunean harrapatzeko aukera ematen diolako.
Teknika hau komunikazio ariketa gisa ere erabil daiteke; denek ez dituzte modu berean interpretatzen sinboloak; eduki jakin bat izan dezaten prestatu edo interpretatu dituen taldearen eta testuinguruaren araberakoak izango dira.

Ebaluazioa

Collageetan irudikatutako ideiei erreparatzea.
Erreparatu pertsona bakoitzak taldean izandako parte hartzeari eta egindako ekarpenari.
Erreparatu ea nolako pisua duen taldearen iritzian parte hartzaile bakoitzaren iritziak.