HAIZEA ETA ZUHAITZA

HAIZEA ETA ZUHAITZA

HAIZEA ETA ZUHAITZA

Helburuak

Parte hartzaileen konfiantza handitzea, bai gizabanako gisa, bai taldekide gisa.
Jolastuz gozatzea.
Taldea kohesionatzea.

Parte hartzaileak

+5

Garapena

Parte hartzaileak bost bat laguneko taldetan banatuko ditugu.
Biribilean jarraraziko ditugu, eta norbait zirkuluaren erdian gera dadila eskatuko diegu.
Gure kideengan konfiantza osoa jartzean datzan jolas bat egingo dugula azalduko dugu.
Erdian dagoenak begiak itxiko ditu, eta gorputza lasaitu (baina tente eutsiz, gorputza erortzen utzi gabe), besoak gorputz alboetan zintzilik dituela. Inguratzen duten pertsonek alde batera eta bestera astinduko dute, eskuekin bultza eginez eta sostengatuz. Amaitzerakoan, garrantzitsua da pertsona tente jarraraztea, begiak ireki baino lehen.
Boluntarioei begiak ixteko eskatuko diegu, eta gainerako parte hartzaileei, azaldutako mugimenduak egiten has daitezen.
Jarduera nola doan ikuskatuko dugu eta hamar minuturen buruan taldez talde ibiltzen hasiko gara, modu lasai batean, eta gozo hitz eginez, bukatzen hasteko eskatuz.
Errepikatu jarduera parte hartzaile guztiak zirkuluaren erditik pasatu arte.

Antolaketa

Taldeek elkarrengandik urrun samar egon beharko dute, batzuen eta besteen artean nahikoa tartea utzita, elkarri trabarik egin gabe jardun ahal izan dezaten. Musika lasaia jar dezakegu, eta argiaren intentsitatea txikitu, jolasaren intimitate giroa handitzearren. Garrantzitsua da ere parte hartzaileak isilik egotea edo ahots baxuan hitz egitea, erdian dagoen pertsona bere sentipenetan murgildu ahal izan dadin.

Jolas eremua

Toki zabal bat, denok eroso egoteko modukoa.

Denbora

Parte hartzaile bakoitzak 2-3 minutu egon beharko du erdian.

Materiala

Musika lasaia (aukerakoa).

Aldaerak

Taldea oso handia ez bada, denak batera jardun.
Konfiantza handitu ahala, zirkulua osatzen duten pertsonak aldenduz joan daitezke, belauniko jarri, eta are eseri ere, eskuak eta hankak barrura aldera jarrita. Parte hartzaileak urrutiago egonda, erdian dagoenak askoz zanbulu handiagoak egingo ditu (hori dela eta, kontu handiz jardun behar da).

Gomendioak

Behar diren segurtasun neurriak hartu beti.

Ebaluazioa

Erreparatu ea taldeak ondo pasatu duen eta parte hartzaileen arteko harremanak pixka bat naturalagoak diren.