HUNKIDURA ARGAZKIAK

HUNKIDURA ARGAZKIAK

HUNKIDURA ARGAZKIAK

Helburuak

Hitzez adieraztea nola sentitzen garen.

Parte hartzaileak

+5

Garapena

Biribilean eserita jarriko gara.
Argazki batzuk jarriko ditugu biribilaren erdian (jarduera honetarako propio hautatutakoak). Argazki beraren kopia bat baino gehiago egon daiteke. Parte hartzaile bakoitzeko bana gutxienez, baina ideala askoz gehiago egotea da, non aukeratu izan dezaten.
Nola sentitzen garen irudikatuko duen irudi bat aukeratuko dugula azalduko dugu. Horretarako, biribilaren erdira hurbilduko gara talde txikitan (hiru bat laguneko taldeak), irudiak ikusi, eta nola sentitzen garen hobekien erakusten duena aukeratuko dugu. Behin irudia aukeratuta, zirkulura itzuliko gara.
Gauza bera egingo dugu berriro parte hartzaile guztiek argazki bana eskuratu eta denak berriro biribilean eserita egon arte.
Banan-banan, pertsona bakoitzak bere aukeraren arrazoiak azalduko ditu, nola sentitzen den, etab.
Parte hartzaile bakoitzak bere azalpenak eman ondoren, argazkiak jasoko ditugu.

Antolaketa

Argazkiak prest eduki behar ditugu jarduera proposatu baino lehen. Emozioak irudikatzen edo gogorarazten dituzten pertsonak (edo bestelakoak) agertu behar dute argazkietan. Adibidez: pertsona irribarretsu bat, haserre dagoen norbait, jolasean ari den txakur bat, euripean dantzan ari den pertsona bat, etab. Zenbat eta argazki mota desberdin gehiago izan, orduan eta hobe.

Jolas eremua

Edozein.

Denbora

30 minutu.

Materiala

Askotariko argazki sorta.

Aldaerak

Argazkien ordez, marrazkiak erabil daitezke, edo funtzioa bera beteko duen beste edozer.
Erlaxazio musika lasaia jar dezakegu.

Gomendioak

Erabili teknika hau taldeak bizitako prozesuren bati amaiera emateko eta konplizitate giro bat sortzeko, parte hartzaileei esperientzia hori nola bizi izan duten azaltzeko aukera errazteko.

Ebaluazioa

Ez dago.