KASU AZTERKETA

KASU AZTERKETA

KASU AZTERKETA

Helburuak

Egoera edo arazo jakin bati buruzko ondorioetara iristea edo ordezko aukerak formulatzea.

Parte hartzaileak

+5

Garapena

Lantzen ari gaiarekin zerikusia duen egoera edo arazo bati buruzko laburpen bat prestatuko dugu, “kasu” partikular baten itxurapean.
Kasua azalduko dugu, idatziz edo ahoz, eta tarte batu utziko dugu taldeak kasuan lan egin edo haren inguruan eztabaida dezan (taldea oso handia bada, talde txikiagotan banatuko dugu).
ADIBIDEZ:
GAIA: ETXEBIZITZA.
Auzoko familia bati argia, ura eta errenta igo diote. Familia gastu guztiei aurre egin ezinik aurkitzen da. Etxe bat egiteko mailegu bat eskatzea erabakitzen dute, baina ez diete ematen, oso soldata txikia dutelako. Errentaren ordainketa atzeratzen dute, argia eta ura ordaindu ahal izateko. Etxeko nagusiak, hiru hilabeteko atzerapenaren ondoren, etxea uztea exijitzen die. Familiako batek patroiarengana jotzen du soldata igoera eskatuz, baina patroiak dio enpresa ez dagoela soldatak igotzen hasteko egoeran, eta ez diote eskaera onartzen.
Familiako beste batek auzoekin hitz egiten du, ea haiek ere arazoak dituzten ikusteko. Batzuk egoera berdinean daudela ikusita, antolatzen saiatzen dira, baina ez dute etxebizitza kooperatiba bat sortzeko aukerarik. Ongintzako erakunderen batek etxe bat ematea da haien esperantza bakarra. Etxe partiketa zozketa bidez egiten denez, ez dira gehiago biltzen, denek espero dute beraiei egokitzea etxea. Gehienek arazoa konpondu gabe segitzen dute. Zer egin lezakete?
Parte hartzaileek kasua eztabaidatuko dute aurrena, eta ideiak, irtenbideak edo interpretazioak eskainiko dituzte ondoren.
Eztabaidan sortzen diren ekarpenak eta irtenbideak arbelean edo paper handi batean idatziko ditugu. Gero, ohar horietan oinarri hartuta, azken ondorio bat aterako dugu.
Behin eztabaida amaitu ondoren, parte hartzaileek laburpen bat egingo dute, arazoak eta irtenbideak zerrenda batean ordenatuta; proposatutako irtenbideak bideragarriak ote diren aztertuko dugu ondoren.
Taldearekin elkarlanean, egokiak iruditzen zaizkigun irtenbideak edo ondorioak aukeratuko ditugu. Gero, gogoeta egingo da ea “kasu” honek eta “irtenbide” honek batere zerikusirik ote duen parte hartzaileen bizitza errealarekin

Antolaketa

Aurkeztuko dugun egoera edo kasua, hala nola eztabaida aurrera eramateko beharko dugun informazioa, aldez aurretik prestatuta eta landuta eduki beharko da.

Jolas eremua

Lan aretoa.

Denbora

30-40 minutu.

Materiala

Papera eta bolaluma.
Arbela eta klariona.

Aldaerak

“Kasua” benetakoa izan daiteke.

Gomendioak

Gertaera zehatzei buruzko ondorioetara iristeko erabil daiteke.
Gai baten alderdi jakin bat aztertzeko erabiltzea gomendatzen da.

Ebaluazioa

Erreparatu pertsona bakoitzak izandako parte hartzeari eta egindako ekarpenari.
Erreparatu ea nolako pisua duen taldearen iritzian parte hartzaile bakoitzaren iritziak.