LEKALE ZAKUTOAK

LEKALE ZAKUTOAK

[dkpdf-button]

LEKALE ZAKUTOAK

Helburuak

Mugimendu koordinazioa eta gorputz oreka laguntzea.
“Taldekideari laguntzen” faktorea balio gisa sartzea.

Parte hartzaileak

+6

Garapena

Parte hartzaile bakoitzari lekale zakuto bana emango diogu eta aretoan barrena (edo aukeratutako jolas eremuan) sakabana daitezela eskatuko diegu.
Jolasean hasteko seinalea ematen dugunean, ibiltzen hasiko dira, nahi duten martxan edo guk ezarritako erritmoaren arabera, zakutoa buru gainean hartuta, eskuekin heldu gabe. Norbaiti zakutoa eroriz gero, izoztuta geratuko da. Orduan, beste lagun batek jaso beharko du hura lurretik, eta buru gainean jarri, berea erortzen utzi gabe. Bestela, ezingo du aurrera jarraitu.
Tarte batean jolasean aritu ondoren, bizitako esperientziaz hitz egingo dugu. Honelako galderak egin ditzakegu: “Zenbat taldekideri lagundu diozu?”. Laguntzaren gaiari sarrera emateko modu bat izan daiteke hori. Bereziki azpimarratu beharra dago indibidualtasunari eta lehiakortasunari kontrajarria dagoela laguntza, eta arrisku pertsonalak hartzea (izoztuta geratzea) ekar dezakeela.

Antolaketa

Prest eta eskura izan behar ditugu zakuak, jolasari ekin baino lehen.

Jolas eremua

Lan aretoa edo toki bat aire zabalean.

Denbora

20 minutu.

Materiala

Lekalez (edo antzekoez) beteriko zakuak.

Aldaerak

Jolasean ari direla, zerbait egiteko agin diezaiekegu: atzeraka ibiltzeko, jauzi egiteko, etab.

Gomendioak

Jarduerak hartzen duen martxaren arabera, agindu zailagoak edo errazagoak eman.

Ebaluazioa

Erreparatu jardueraren bilakaerari, parte hartzaileen arteko lankidetza harremanei, lehiatzeko jarrerei, etab.