LURREAN SENTITU

LURREAN SENTITU

[dkpdf-button]

LURREAN SENTITU

Helburuak

Kontzentratzeko ahalmena eta lurrarekiko eta besteekiko harremana sustatzea.

Parte hartzaileak

+8

Garapena

Musika lasaia jarri, eta argiaren intentsitatea jaitsiko dugu.
Ahots doinu gozoz, parte hartzaileak lurrean etzatera gonbidatuko ditugu, biribilean jarrita, buruak erdirantz, eta tarte bat utzita batzuen eta besteen artean.
Tokiz aldatuz joango dira, guk emandako kontsigna batzuen arabera:
1. posizioa: hasierako jarrera; ahoz gora etzanda, besoak gorputzari itsatsita (ni lurrarekin bat).
2. posizioa: belaunak bularrerantz, eskuekin gogor estutuz (ni neure buruarekin bat).
3. Posizioa: zangoak luzaturik eta besoak zabalik, eskuekin aldamenean ditugunen eskuak ukitzen saiatuz. Gorputza erlaxatu, eta kontaktua sentituko dugu (ni besteekin bat).
Tarte baten ondoren, parte hartzaileak nagiak botatzera eta biribilean esertzera gonbidatuko ditugu.
Bien bitartean, musikaren bolumena jaitsiko dugu, edo kendu, eta argiaren intentsitatea handituko dugu.
Aukera emango diogu parte hartzaile bakoitzari aipatu hiru posizioetan nola sentitu den eta emandako kontsignak nola bizi izan dituen azaltzeko.

Antolaketa

Aretoa prestatu: lasaitasuna transmititu behar du eta parte hartzaile guztiak eroso sartzeko adina toki egon behar du.

Jolas eremua

Lan aretoa.

Denbora

20 minutu.

Materiala

Erlaxazio musika lasaia.

Aldaerak

Beste postura batzuk proposa daitezke.

Gomendioak

Postura aldaketa lasai egin. Parte hartzaileak isilik eta beren gorputzetan kontzentratuta egotera gonbidatu.

Ebaluazioa

Entzun parte hartzaileei zer sentsazio bizi izan dituzten.