MUSIKA BIDEZKO BESARKADA

MUSIKA BIDEZKO BESARKADA

MUSIKA BIDEZKO BESARKADA

Helburuak

Talde sentimendua indartzea, denei harrera ona eskainiz.
Jolastuz gozatzea.

Parte hartzaileak

+10

Garapena

Taldea musikaren erritmora mugituko da jolas eremuan zehar.
Musika gelditzean, taldeko kide bat bilatu beharko dutela eta elkar besarkatu beharko dutela azalduko diegu.
Musika berriro martxan hastean, mugitzen edo dantzan jarraituko dute jolas eremuan zehar, nahiago duten moduan, hau da, banaka edo bikoteka, besarkada emandako lagunarekin batera.
Musika berriro gelditzean, beste bi lagunekin bilduko dira besarkada batean, hirunaka elkartuta, alegia.
Berriz ere musika hastean, sekuentzia errepikatuko dugu eta besarkadak progresiboki zabalduz joango dira, parte hartzaile guztiek talde besarkada handi batean bat egin arte.

Antolaketa

Jarduera hau dinamizatuko duen pertsonak prest eduki beharko ditu aldez aurretik bai musika tresna bai jardueran erabiliko dituen abestiak. Jarduera hau behar bezala gauzatzeko nahikoa tokirik ez badaukagu, aulkiak eta mahaiak baztertuko ditugu eroso egoteko, jolasa zertan datzan azaltzen hasi baino lehen.

Jolas eremua

Taldea libre mugitzen uzteko aukera ematen duen edozein.

Denbora

15 – 20 minutu.

Materiala

Musika aparatu bat edo instrumentu bat.

Aldaerak

Talde besarkadaren partaide kopurua emendatuz joan ordez, kide kopuru desberdin bat esan dezakegu aldiro, inor bakarrik gera ez dadin begiratuz betiere, jardueraren helburua talde osoa integratuta sentitzea baita.

Gomendioak

Inor ez da besarkadarik jaso gabe geratu behar.

Ebaluazioa

Erreparatu ea jolasak dirauen bitartean parte hartzaileek barre egiten duten edo ondo pasatzen duten.
Utzi parte hartzaileei jarduera amaitzean nola sentitu diren azaltzen, jolasak haietako bakoitzarengan nolako sentipenak eragin dituen jakite aldera.