SUMINA KANPORA!

SUMINA KANPORA!

[dkpdf-button]

SUMINA KANPORA!

Helburuak

Talde baten barruan suminaren presentzia eta adierazpena legitimatzea.
Besteengan sumina eragiten duten portaerak identifikatzea eta hura menderatzeko moduak bilatzea.

Parte hartzaileak

+5

Garapena

Parte hartzaile bakoitzeko paper eta bolaluma bana banatuko dugu.
Osatu gabe dauden lau esaldi irakurriko ditugu eta parte hartzaileek burura etortzen zaien lehenengo ideiarekin bete beharko dituzte, beren burua zentsuratu gabe. Idatzitakoa gainerako taldekideei erakutsi beharko diete gero, eta horregatik, letra handiz eta argi eta garbi idazteko eskatuko diegu.
Lehen esaldia irakurriko dugu eta tarte bat utziko dugu esaldia osa dezaten.
Prozesua errepikatuko dugu lau esaldiak osatu arte. Era honetako esaldiak izan daitezke:
Oso haserre jartzen naiz besteek…
Nire haserrea ……… dela sentitzen dut.
Besteek nirekiko haserrea adierazten dutenean, ni…
Besteen haserrea ……… dela sentitzen dut.
Amaitutakoan, papera bularrean itsas dezatela eskatuko diegu, beste guztiek irakurri ahal izateko moduan.
Sei bat laguneko taldetan banatuta, idatzitako esaldiak partekatuko ditugu.
Ondoren, haserre sentimenduak besteekin partekatzeak norberarengan duen eraginaren inguruan hausnartuko dugu.
Taldez talde ibiliko gara parte hartzaileak elkarri feedbacka ematera bultzatzeko, haiei aholku emateko, etab.
Azkenik, bizitzan ikasitakoa nola aplikatu aztertzeko prozesu bat gidatuko dugu.

Antolaketa

Orriak aldez aurretik prest eta zeloa eskura izan behar dugu.

Jolas eremua

Lan aretoa.

Denbora

45 minutu.

Materiala

Orriak eta idazteko materiala.

Aldaerak

Esaldiak beste batzuk izan daitezke, baita landu nahi dugun emozioa ere.

Gomendioak

Gertutik jarraitu talde txikietan egiten diren hausnarketak eta laguntza eman partekatze prozesuan zehar.
Jarduera hau bi pertsonen gidaritzapean egin, prozesuen jarraipena egitea errazagoa gerta dadin.

Ebaluazioa

Epe labur, ertain eta luzera, aztertu ea parte hartzaileek haserrea adierazten ikasi duten eta hobeto ulertzen duten elkar.