TERMOMETROA

TERMOMETROA

TERMOMETROA

Helburuak

Talde bateko kideak jarduera bat egin aurretik, bitartean eta/edo ondoren nola sentitzen diren ikustea.

Parte hartzaileak

+5

Garapena

Irudizko lerro bat egingo dugu lurrean, edo klarionez marraztuko dugu bat, jarduera egingo dugun eremuan.
Muturretako bat zero zenbakia izango dela azalduko diegu, eta bestea hamarra.
Parte hartzaileei zero zenbakiaren parean jartzeko eskatuko diegu, eta zenbait galdera egingo dizkiegula azalduko diegu. Galderari erantzutean, haien ustez bere erantzunak irudikatzen duen zenbakiaren parean jarri beharko dira.
Galdera bat egingo dugu, eta hitza emango diegu parte hartzaile batzuei edo guztiei, beren erantzunaren zergatia azaldu ahal izan dezaten.
Era honetako galderak egin ditzakegu:
Oso nekatuta zaude?
Gustura zaude orain arte egindako jarduerekin?
Aurrera jarraitzeko motibatuta zaude?
Etab.

Antolaketa

Galderak aldez aurretik prest eduki.

Jolas eremua

Lan aretoa.

Denbora

15 minutu.

Materiala

Ez da beharrik.

Aldaerak

Bai/ez erantzuteko moduko galderak egin eta jar daitezke lerroaren muturretako batean edo bestean. Erantzuna justifikatu beharko dute gero.

Gomendioak

Galdera zehatzak egin.

Ebaluazioa

Emaitzak nolakoak diren, birplanteatu hurrengo jarduerak.