ZAHARRA ETA GAZTEA

ZAHARRA ETA GAZTEA

ZAHARRA ETA GAZTEA

Helburuak

Abstrakziorako gaitasuna garatzea, gertaera bat, egoera bat edo errealitatea aztertzen dugunean bertan agertzen diren elementu subjektibo eta pertsonalak bereizi ahal izateko.
Arazo beraren aurrean, jendeak arazoari heltzeko modu desberdinak daudela ikustea eta onartzea.

Parte hartzaileak

+2

Garapena

Hurrengo ariketan irudi bat erakutsiko diegula eta irudian zer ikusten duten adierazi beharko dutela azalduko diogu taldeari.
Irudia erakutsi eta tarte bat utziko diegu, arretaz ikus dezaten eta haren gainean isilean hausnar dezaten.
Eztabaida bat gidatuko dugu irudiak iradokitzen digunaren inguruan, eta parte hartzaile bakoitzak bere ikuspegia eman dezan utziko dugu.
Amaitzeko, gogoeta labur bat egingo dugu, gauza bera batzuek eta besteek desberdin ikus dezakegula esanez, eta hori, berez, ez dela ez ona ez txarra azalduz. Era berean, gertaera batek forma desberdinak har ditzakeela azalduko dugu, eta gertaera beraren bertsio desberdinak atera daitezkeela hartatik abiatuta.

Jolas eremua

Toki eroso bat, ondo entzuteko oztoporik gabekoa.

Denbora

15 minutu.

Materiala

Dinamika honetarako propio diseinatutako irudi bat, paperean inprimatua edo horman proiektatua.

Aldaerak

Irudi bat baino gehiago edo xede berarekin diseinaturiko beste irudi bat erabiltzea.

Gomendioak

Garrantzitsua da azpimarratzea hemen kontua ez dela gauzak ongi edo gaizki egiten diren aztertzea, baizik eta bakoitzak gauzak ikusteko eta ulertzeko modu bat duela jabetzea, besterik gabe.

Ebaluazioa

Erreparatu ea amaierako hausnarketan parte hartzaile guztiek hitz egin duten.
Parte hartzaileek egiten dituzten iruzkin eta gogoetetatik abiatuta, erreparatu ea ariketaren helburua ondo ulertu den eta parte hartzaileen artean ariketak arrakastarik izan ote duen.