ZER DEN JAKIN GABE

ZER DEN JAKIN GABE

Helburuak

Talde lan bat egiteko orduan, komunikazioak zein garratzi handia duen ikustea.

Parte hartzaileak

+5

Garapena

Hiru boluntario eskatu, eta kanpora ateratzeko esango diegu.
Lehen boluntarioa sarrarazi, eta arbelean zerbait marrazteko eskatuko diogu. Arbelaren alde jakin batean marrazteko esango diogu: behean, erdian, goiko aldean…
Egunkari paper batekin edo eskura daukagun beste edozerekin estaliko dugu marrazkia, lerro mutur batzuk bakarrik agerian utzita.
Bigarren boluntarioa sarrarazi, eta marrazkia osatzeko eskatuko diogu, marrazkiak agerian dituen lerro muturretatik abiatu behar duela azalduz.
Gauza bera egingo dugu gainerako boluntarioekin.
Azkenean, paperak kendu eta agerian utziko dugu marrazkia, taldeak arretaz azter dezan.
Gogoeta txiki bat egingo dugun, komunikazio ezak marrazki kolektiboan duen eraginaren inguruan. Agerian jarriko dugu zer garrantzitsua den zer nahi dugun jakitea talde lan bat gauzatzeko orduan, edo zer inportantea den aldez aurretiko akordio bat izatea helburu komunak lortzeko orduan.

Antolaketa

Aldez aurretik prest eduki jarduera aurrera eramateko behar den materiala.

Jolas eremua

Taldea eroso egongo daitekeen toki bat; arbel bat edo paper handi bat egon behar du, talde osoak ikusteko moduan jarrita.

Denbora

20-30 minutu.

Materiala

Arbel bat edo paper handi bat, marrazkia estaltzeko egunkariak edo paperak, marrazteko materiala.

Aldaerak

Taldea txikia bada, denon artean egin dezakegu jarduera.

Gomendioak

Erabili dinamika hau koordinazio handia eskatzen duen talde lan bat egin aurretik, edo koordinazio faltaren ondorioz huts egin duen talde lan bat egin ondoren, horren kausak analizatzeko.

Ebaluazioa

Amaierako hausnarketaren bidez, erreparatu ea ondo ulertu den helburua eta ea positiboak izan diren hurrengo talde lanaren emaitzak.