Teknikak

Baieztapen teknikak

Parte hartzaileek beren burua pertsona gisa eta taldeak talde gisa baieztatzea helburu duten jolasak dira. Norberarenganako segurtasunaren oinarrian dauden mekanismoak jartzen dituzte jokoan, hala barnekoak (auto kontzeptua, gaitasunak…) nola kanpotiko presioei dagozkienak (taldearen papera, betebehar sozialak, etab.).
Batzuetan, norberaren mugak agerraraztea izaten da kontua. Beste batzuetan, norberaren beharrak onartzea eta behar horiek hitzez zein hitzik gabe adierazteko gauza izatea, taldean guztien onarpena lortzea bultzatuz.

 

Teknikak