Aisialdi eta hizkuntza egitasmoen kudeaketa

Aisialdi eta hizkuntza egitasmoen kudeaketa

Aisialdi eta hizkuntza egitasmoen kudeaketa

Urtxintxak aisiarekin eta hizkuntzarekin lotura duten egitasmoen planifikaziorako, kudeaketarako eta koordinaziorako zerbitzuak eskaintzen ditu.

Egun, Oarsoaldean jarduten du lan horietan, aisialdi eremuan hizkuntza erabilera sustatzeko egitasmoen kudeaketan.

Gazteak